F12AF659-A6F6-4D9F-A826-7F32DA5C0D09_1_201_a-1200x922.jpeg

Team Building 2022 – Hạ Long

21/02/2023 0Thông báo

𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐈̀𝐍 𝐍𝐆𝐀̆́𝐌 𝐋𝐀̣𝐈 𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎𝐀̉𝐍𝐇 𝐊𝐇𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐀́𝐂 𝐅𝐈𝐍𝐄𝐑𝐒 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐍𝐘 𝐓𝐑𝐈𝐏 𝐇𝐀̣ 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝟏𝟕-𝟏𝟗/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'fon LOGISTICS NG TY CỔ PHẦN KINH DOANH QUỐC TẾ FINGROU NG www.tuanchau-halong.com.vn op'

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'fon LOGISTICS CỔ PHẦN KINH DOANH QUỐC TẾ FINGROUP NHIỆT HUYẾT dam mê ng 17/07/2022'

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone