Luu-y-khi-nhap-khau-hang-qua-tang-00.jpg

Những lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng qua Hải Quan năm 2024

15/12/2023 0Tin tức xuất nhập khẩu

4.7/5 - (8 bình chọn)

Hiện nay, Pháp luật Nhà nước không cấm việc tặng quà nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam của các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp. Tuy nhiên, lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng này phải nằm trong danh mục cho phép, dựa theo những quy định Pháp luật về xuất nhập khẩu và chịu những loại thuế phí nhất định.

Vậy thủ tục thông quan Hải Quan đối với hàng quà tặng nhập khẩu sẽ được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây mà Finlogistics muốn chia sẻ với bạn sẽ liên quan đến một số thông tin quan trọng trong việc nhập khẩu hàng quà tặng cho những doanh nghiệp!!!

Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng
Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng

(14/12/2023)


 

Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng phải chịu sự quản lý của Nhà nước

+ Quà biếu tặng: Là hàng hóa của cá nhân, tổ chức cư trú ở nước ngoài dành tặng cho cá nhân, tổ chức cư trú tại Việt Nam hoặc ngược lại của cá nhân, tổ chức cư trú ở Việt Nam biếu tặng cho cá nhân, tổ chức cư trú tại nước ngoài. Những hàng hóa này sẽ không nằm trong danh mục hàng hóa bị cấm xuất khấu hay nhập khẩu và do Nhà nước Việt Nam công bố theo từng thời kỳ.

+ Nên lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng đều phải chịu dưới sự quản lý của Nhà nước về Hải Quan, theo quy định ghi tại Điều 49, Luật Hải quan năm 2014 với những nội dung cụ thể như sau:

 • Hàng hóa nếu là quà biếu tặng thì phải được làm các bước thủ tục Hải Quan, nếu là hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện thì phải thực hiện theo những quy định của Pháp luật.
 • Định mức đối với hàng quà tặng nhập khẩu sẽ được miễn thuế phí, thực hiện theo quy định của Pháp luật về mức thuế.

Lưu ý: Nghiêm cấm việc xuất nhập khẩu hàng hóa biếu tặng nằm trong Danh mục hàng hóa bị cấm xuất khẩu và nhập khẩu.

Hồ sơ Hải Quan đối với hàng quà tặng nhập khẩu như thế nào?

Đối với quà tặng xuất khẩu

Theo quy định ghi tại các điểm a, b, d, đ thuộc Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 38/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi và bổ sung tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC gồm có:

+ Tờ khai Hải Quan theo những chỉ tiêu thông tin được quy định tại mẫu số 02, Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Lưu ý: Trường hợp các cá nhân, tổ chức thực hiện ở trên tờ khai Hải Quan giấy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, đã được sửa đổi và bổ sung tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, người kê khai Hải Quan tiến hành khai và nộp 02 bản chính tờ khai Hải Quan, dựa theo mẫu HQ/2015/XK, Phụ lục IV, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

+ Hóa đơn thương mại hoặc những chứng từ có giá trị tương đương, trong trường hợp bên mua hàng phải thanh toán cho bên bán: 01 bản chụp.

+ Giấy phép xuất khẩu hàng hóa hoặc Văn bản cho phép xuất khẩu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo Pháp luật về quản lý hoạt động ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu và nằm trong diện quản lý theo giấy phép: 01 bản chính.

+ Giấy thông báo được miễn kiểm tra/ Giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc những chứng từ khác theo quy định của Pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành (gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành): 01 bản chính.

Lưu ý: Trường hợp Pháp luật chuyên ngành có quy định nộp bản chụp hoặc không nêu quy định cụ thể nộp bản chính hay bản chụp thì người kê khai Hải Quan được phép nộp bản chụp.

Xem thêm: Nên tặng quà Tết doanh nghiệp gì cho khách hàng và nhân viên năm 2024?

Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng
Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng

Đối với quà tặng nhập khẩu

Theo quy định ghi tại các điểm a, b, đ, e, h, thuộc Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 38/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi và bổ sung tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC, gồm có:

+ Tờ khai Hải Quan dựa theo những chỉ tiêu thông tin được quy định tại mẫu số 01, Phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Lưu ý: Trường hợp các cá nhân, tổ chức thực hiện ở trên tờ khai Hải Quan giấy, theo quy định ghi tại Khoản 2, Điều 25, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, đã được sửa đổi và bổ sung tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, người kê khai Hải Quan tiến hành khai và nộp 02 bản chính tờ khai Hải Quan, dựa theo mẫu HQ/2015/NK, Phụ lục IV, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

+ Hóa đơn thương mại hoặc những chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp bên mua hàng phải thanh toán đầy đủ cho bên bán: 01 bản chụp.

+ Giấy phép nhập khẩu hoặc Văn bản cho phép nhập khẩu hàng hóa của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật về hoạt động ngoại thương và thương mại, đối với loại hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu.

+ Giấy phép nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch hoặc Văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng hóa: 01 bản chính.

+ Giấy chứng nhận/ kết quả kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính.

Lưu ý: Trường hợp nếu Pháp luật chuyên ngành có quy định nộp bản chụp hoặc không có quy định cụ thể về bản chính hay bản chụp thì người kê khai Hải Quan được phép nộp bản chụp.

+ Tờ khai trị giá: Người kê khai Hải Quan tiến hành khai tờ khai trị giá theo mẫu sẵn và gửi đến Hệ thống Hải Quan dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp trực tiếp cho Cơ quan Hải Quan 02 bản chính, đối với trường hợp kê khai trên tờ khai Hải Quan giấy.

+ Những trường hợp phải kê khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá sẽ thực hiện theo quy định ghi tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Đối với Quà tặng trong mức miễn thuế xuất nhập khẩu

Ngoài những chứng từ liên quan đối với hàng quà tặng nhập khẩu, xuất khẩu nêu ở trên, đồng thời theo Điểm g, Khoản 2, Điều 31, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP có quy định về hồ sơ miễn thuế phí khi làm các bước thủ tục Hải Quan như sau:

 • Danh mục hàng hóa được miễn thuế phí dựa vào mẫu số 06, ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.
 • Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Cơ quan Hải Quan có thể đáp ứng hoàn toàn việc tiếp nhận Danh mục hàng hóa được miễn thuế điện tử, người kê khai Hải Quan phải thông báo Danh mục hàng hóa được miễn thuế ở trên Hệ thống.
 • Trường hợp nếu thông báo Danh mục hàng hóa được miễn thuế phí bản giấy, thì người kê khai Hải Quan phải xuất trình bản chính và nộp lại 01 bản chụp Danh mục hàng hóa được miễn thuế phí theo mẫu số 06, ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và Phiếu theo dõi trừ lùi, đã được Cơ quan Hải Quan tiếp nhận.
Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng
Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng

Một vài lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng về thủ tục Hải Quan

Thủ tục Hải Quan có những lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng nào? Theo Điểm 2 (d), Điểm 3, Khoản 12, Điều 1 của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung tại Khoản 2 (d), Khoản 3, Điều 25 của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, quy định về biện pháp thi hành Luật Hải Quan, kiểm tra/ giám sát, kiểm soát Hải Quan và Khoản 4, Điều 25, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã quy định như sau:

 • Người kê khai Hải Quan được lựa chọn khai theo phương thức điện tử (online) hoặc khai trên tờ khai Hải Quan giấy (theo Điểm 2 (d), Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP).
 • Người kê khai Hải Quan phải khai đầy đủ, trung thực, chính xác và rõ ràng những thông tin, tiêu chí có trên tờ khai Hải Quan, đồng thời tự tính toán để xác định số thuế, những khoản thu khác phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Theo đó, người kê khai Hải Quan phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những nội dung đã khai (theo Điểm 3, Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP).

Xem thêm: Quà tặng dành cho doanh nghiệp: Các bước nhập khẩu mới nhất

Lưu ý:

+ Trường hợp nếu hàng quà tặng nhập khẩu, xuất khẩu thuộc diện phải có giấy phép thông quan của Cơ quan quản lý chuyên ngành thì các cá nhân, tổ chức phải có giấy phép, trước khi tiến hành đăng ký tờ khai Hải Quan và phải kê khai đầy đủ các thông tin giấy phép ở trên tờ khai Hải Quan, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Khi tiến hành kiểm tra hồ sơ Hải Quan buộc phải có giấy phép để có đầy đủ cơ sở xác định hàng hóa, mà doanh nghiệp không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai thì sẽ bị xử lý, dựa theo quy định của Pháp luật. Lỗi xử lý bao gồm vi phạm hành chính và tờ khai Hải Quan đã đăng ký những không có giá trị để thực hiện thủ tục Hải Quan.

+ Khi kê khai Hải Quan theo phương thức điện tử, người kê khai Hải Quan sẽ thực hiện các bước cụ thể sau (theo Khoản 4, Điều 25, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP):

 • Tạo lập thông tin kê khai tờ khai Hải Quan ở trên Hệ thống khai Hải Quan điện tử.
 • Gửi tờ khai Hải Quan (online) đến cho Cơ quan Hải Quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải Quan.
 • Tiếp nhận các thông tin phản hồi và thực hiện theo những hướng dẫn của Cơ quan Hải Quan.

Lưu ý: Đối với việc kê khai Hải Quan trên tờ khai Hải Quan giấy, thì người kê khai Hải Quan cần phải khai đầy đủ những thông tin, tiêu chí có trên tờ khai Hải Quan và ký tên, đóng dấu (trừ trường hợp người kê khai Hải Quan là cá nhân) trên tờ khai để tiến hành nộp cho Cơ quan Hải Quan.

Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng
Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng

Định mức miễn thuế phí đối với hàng quà tặng nhập khẩu

Theo quy định ghi tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, định mức miễn thuế phí đối với hàng quà tặng nhập khẩu, xuất khẩu được xác định như sau:

Hàng quà tặng nhập khẩu được miễn thuế

Cần lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng rằng, đây là mặt hàng được miễn thuế phí, dựa theo quy định ghi tại Khoản 2, Điều 16, của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016 là những mặt hàng không thuộc Danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu/xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu/nhập khẩu hoặc không thuộc Danh mục mặt hàng phải chịu thuế phí tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp là hàng quà tặng nhập khẩu/xuất khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của Pháp luật.

Định mức miễn thuế phí đối với quà tặng

 • Hàng quà tặng nhập khẩu/ xuất khẩu của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho cá nhân, tổ chức tại Việt Nam hoặc của cá nhân, tổ chức tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài có giá trị Hải Quan không vượt quá mức 2 triệu VNĐ. Nếu có giá trị Hải Quan trên 2 triệu VNĐ, nhưng tổng số tiền thuế phải nộp là dưới 200 nghìn VNĐ thì sẽ được miễn thuế phí không quá 04 lần/năm.
 • Đối với hàng quà tặng nhập khẩu/ xuất khẩu của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho tổ chức, cơ quan tại Việt Nam đã được ngân sách Nhà nước bảo đảm về kinh phí hoạt động theo Pháp luật về ngân sách và được Cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc đối với quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện thì được miễn thuế phí không quá 04 lần/năm.
 • Đối với hàng quà tặng nhập khẩu/ xuất khẩu của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho cá nhân Việt Nam là các mặt hàng như thuốc, thiết bị y tế dành cho người bị bệnh,… nằm trong Danh mục bệnh hiểm nghèo có giá trị Hải Quan không vượt quá 10 triệu VNĐ thì được miễn thuế phí không quá 4 lần/năm.
Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng
Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng

Xem thêm: Tổng quan quy trình nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm từ Trung Quốc

Như vậy, đối với mặt hàng quà tặng nhập khẩu/ xuất khẩu thì hồ sơ Hải Quan sẽ bao gồm tờ khai Hải Quan (trong đó, sẽ kê khai những thông tin về: hàng hóa, người gửi, người nhận,…); những chứng từ quan trọng khác như: hóa đơn, giấy tờ chuyên ngành và giấy phép xuất nhập khẩu nếu hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép. Còn về thủ tục Hải Quan, cá nhân, tổ chức được thực hiện bằng cách nộp hồ sơ Hải Quan đến cho Cơ quan Hải Quan và khai báo Hải Quan bằng phương thức tờ khai giấy hoặc online.

Người kê khai Hải Quan sẽ có trách nhiệm kê khai chính xác, đầy đủ những thông tin có trên tờ khai. Đồng thời, định mức miễn thuế phí áp dụng cho hàng quà tặng nhập khẩu sẽ trong giới hạn nhất định về số lượng và giá trị trên mỗi lần xuất/nhập khẩu. Theo đó, hãy lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng rằng vẫn phải làm đầy đủ các bước thủ tục Hải Quan và phải có sự giám sát của Cơ quan Hải Quan. Mong rằng bài viết sau của Finlogisics sẽ giúp bạn hiểu rõ và khái quát nhất về vấn đề này!!!

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0243.68.55555
 • Phone/Zalo: 0963.126.995 (Mrs.Loan)
 • Email: info@fingroup.vn

Lưu ý khi nhập khẩu hàng quà tặng

Θ Bài viết gợi ý:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mục lục