GIÁ TRỊ CỐT LÕI

DSC08629-1-scaled.jpg

CORE VALUES

1. TỬ TẾ: Đối xử với đồng nghiệp, khách hàng và công ty bằng sự chân thành, tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

2. DÁM THAY ĐỔI:  Thị trường liên tục thay đổi, phải linh hoạt và dám nhận thách thức để đạt được những cột mốc mới.

3. BỀN BỈ, KIÊN TRÌ: Làm đến cùng để thực hiện được mục tiêu.

4. TIN TƯỞNG:  Tin tưởng vào năng lực bản thân, tin tưởng vào tinh thần đồng đội và tin tưởng vào sứ mệnh của công ty.

5. CHÍNH TRỰC: Làm đúng ngay cả khi không có ai ở đó.