GIÁ TRỊ CỐT LÕI

DSC08629-1-scaled.jpg

CORE VALUES

1. TỬ TẾ: Chúng tôi mang trong mình sự tử tế, tinh thần đồng đội và những gì cần thiết để mang lại thành công cho khách hàng và công ty.

2. DÁM THAY ĐỔI: Đội ngũ của chúng tôi thử thách bản thân mỗi ngày để vượt xa những gì được mong đợi và chinh phục những đỉnh cao mới.

3. BỀN BỈ, KIÊN TRÌ: Chúng tôi quyết tâm làm những gì chúng tôi nói, chấp nhận rủi ro, cạnh tranh và kiên quyết, trung thành, vững chắc và công bằng.

4. TIN TƯỞNG: Khi chúng ta tin tưởng vào bản thân và đồng nghiệp, chúng ta có thể cùng nhau đạt được những điều tuyệt vời.

5. CHÍNH TRỰC: Các trụ cột của sự chính trực — công bằng, trung thực và nhân phẩm — đều đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ thành công với đồng nghiệp, khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.

Phone